شعبه شمال : 02122068880
شعبه شرق : 02188088790

شعبه مرکزی : 02166871000

شعبه جنوب : 02155436018
شعبه غرب : 02144445014

دسته: آذر 1400

تاریخچه قالیشویی

قالیشویی از گذشته تا به امروز در هنگام صحبت از تاریخچه قالیشویی، باید به اندازه تاریخچه هنر قالی بافی به عقب برگردیم. بعبارتی از هر

ادامه مطلب »